Ters Ozmos (Reverse Osmosis-RO) nedir?

mebranTers ozmos teknolojisi, ilk olarak ABD hükümeti tarafından, donanmaya temiz su temin etmek amacıyla geliştirilen, dünyada kullanılan en gelişmiş ve en son üretilen önemli bir buluştur. Bu teknik canlılarda var olan ozmos olayından faydalanılarak geliştirilmiştir.

Ozmos; insanların, hayvanların böbreklerinde kanın temizlenmesinde, bitki köklerinin tabiattan su almasında mevcuttur. Ozmos kısaca yarı geçirgen bir zarla ayrılmış az yoğun ortamdan çok yoğun ortama su geçişi olayıdır. Bu basit bir hadise değildir.

Çünkü eğer arada yarı geçirgen zar olmazsa çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş olur. Ters ozmos işlemi ise farklı iyon konsantrasyonuna sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran (zar) bulunan iki çözeltinin iyon konsantrasyonlarının eşitlenmesi prensibine dayanır.

Ozmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa veya şebeke hattı basıncı ile ozmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında, işlem ters ozmos adını alır ve yarı geçirgen membran, sadece temiz suyu geçirerek suyu içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırır.

osmoz

OZMOS

ters_osmoz

TERS OZMOS

-Ters Ozmos olayında su içerisinde erimiş maddelerin iki özelliğinden faydalanılır.

  1. Molekül çapları
  2. Elektrik yükleri

-Reverse Osmosis sisteminde kullanılan polimer (mühendislik plastiği) esaslı yarı geçirgen zarın gözenekleri 8 ila 12 angstron arasındadır.

-Su molekülleri hem moklekül çapları 8 angstrongdan küçük olduğundan hem de nötr (yani elektrik yükü olmadığından) olduğundan bu zardan rahatlıkla geçer

-Ama diğer elektrik yüklü erimiş maddeler (anyon ve katyonlar) molekül çapları büyük olduğundan zardan geçemezler ve elektrik yüklü olduğundan birbirlerini iterler ve gözeneklerde birikmeyip hızla atık su yoluna giderler.

-Bakteri ve virüsler çok daha büyük olduğundan burdan geçmeleri mümkün değildir.

-Bazı anyon ve katyonlar birbirlerini çekerler ve nötr olurlar ve bu zarı elektrik yüküyle zorlayarak zarı genişleterek geçerler bu oran toplam eriyik için %4 tür.

-Bu da membrandan geçen suyun saf olmasını önler ve kaynak suyu özelliğinde su elde edilir.

-Maddelerin ve virüslerin zararlı olması su içerisinde bulunan miktarlara bağlıdır.

-Membran dan geçen suda hiçbir zaman zararlı olabilecek seviyeye yaklaşamazlar.

 

Amerikan EPA(Environmental Protection Agency – Çevreyi Koruma Dairesi) SDWA (Safe Drinking Water Act. Güvenli İçme Suyu Hareketi) yönetmeliklerini karşılayan var olan en iyi teknoloji ve sistem olarak reverse osmosis teknolojisini onayladı.
Water Conditioning & Purification Magazine İnternational, February 2009

reverse_osmosis

Neden Reverse Osmosis ile arıtılmış su kullanmalı?
Reverse Osmosis teknolojisinin pek çok şişeleme firması ve ev kullanıcısı tarafından içme suyu seçeneği olarak tercih edilmiş olmasına şaşmamalı, çünkü kirlenmiş ya da istenmeyen suları arıtmada en iyi ve etkin metod RO.